loader

ALUEELLISET ALAJAOSTOT:
Alajaostojen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Aluetoiminnassa ammattilaisjäsenten merkitys on huomattava. Ammattilaisjäsenet toteuttavat käytännön kiltatoimintaa alueellisissa tapaamisissaan ja keskinäisessä yhteistyössään. Aluetapaamisiin ovat tervetulleita myös opiskelija-, kunnia-, eläkeläis- ja kannatusjäsenet. Alajaoston jäseniltä edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä, mm. yhdistyksen kautta järjestetyn tiedotuksen vuoksi.

Toiminnan muoto ja sisältö on aluekohtaista ja paikallisista tarpeista lähtevää. Jokainen alueellinen alajaosto toimii oman toimintasuunnitelmansa pohjalta, jonka tekemisestä vastaa kokoonkutsuja. Tapaamisten tärkeänä funktiona on edelleen kollegojen tapaaminen, musiikkiterapian kliinisen tiedon sekä käytänteiden jakaminen, ajatusten vaihtaminen ja vapaamuotoinen virkistäytyminen. Tapaamisissa välitetään monenlaista ajankohtaista tietoa esim. verotukseen ja Kelaan liittyvistä asioista, jolloin alajaostojen yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja työryhmien kanssa korostuu. Alajaostot voivat järjestää myös erilaisia paikallisia tietoiskuja ja neuvottelutapahtumia yhteistyötahojen kanssa tai osallistua paikkakunnalla järjestettäville messuille. Tällaisen toiminnan tukemiseksi alajaostot voivat anoa yhdistyksen hallitukselta pieniä avustuksia. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin myönnetään varoja yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa.

ETELÄ-POHJANMAA

Yhteyshenkilö: Risto Jukkola

ETELÄ-SAVO ja KAAKKOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Heidi Simos

KANTA-HÄME

Yhteyshenkilö: Anne Takamäki 

KESKI-SUOMI

Yhteyshenkilö: Jaakko Tergujeff

PIRKANMAA

Yhteyshenkilö: Miia Lepola

POHJOIS-KARJALA

Yhteyshenkilö: Hanna-Kaisa Laakkonen

POHJOIS-POHJANMAA

Yhteyshenkilöt: Annaleena Ylikoski ja Maria Hiltunen

POHJOIS-SAVO

Yhteyshenkilö: Nina Sjöstedt

POHJOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Anna-Maria Alaluusua

PÄIJÄT-HÄME

Yhteyshenkilö: Eeva Helemaa-Ryymin 

SATAKUNTA

Yhteyshenkilö: Eija Karvinen 

UUSIMAA

Yhteyshenkilöt: Susanna Silvenius ja Eeva Rajaniemi

VARSINAIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Kaisu Heino

OPISKELIJAT

Yhteyshenkilö: Jaakko Tergujeff