loader

ALUEELLISET ALAJAOSTOT:
Alajaostojen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Aluetoiminnassa ammattilaisjäsenten merkitys on huomattava. Ammattilaisjäsenet toteuttavat käytännön kiltatoimintaa alueellisissa tapaamisissaan ja keskinäisessä yhteistyössään. Aluetapaamisiin ovat tervetulleita myös opiskelija-, kunnia-, eläkeläis- ja kannatusjäsenet. Alajaoston jäseniltä edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä, mm. yhdistyksen kautta järjestetyn tiedotuksen vuoksi.

Toiminnan muoto ja sisältö on aluekohtaista ja paikallisista tarpeista lähtevää. Jokainen alueellinen alajaosto toimii oman toimintasuunnitelmansa pohjalta, jonka tekemisestä vastaa kokoonkutsuja. Tapaamisten tärkeänä funktiona on edelleen kollegojen tapaaminen, musiikkiterapian kliinisen tiedon sekä käytänteiden jakaminen, ajatusten vaihtaminen ja vapaamuotoinen virkistäytyminen. Tapaamisissa välitetään monenlaista ajankohtaista tietoa esim. verotukseen ja Kelaan liittyvistä asioista, jolloin alajaostojen yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja työryhmien kanssa korostuu. Alajaostot voivat järjestää myös erilaisia paikallisia tietoiskuja ja neuvottelutapahtumia yhteistyötahojen kanssa tai osallistua paikkakunnalla järjestettäville messuille. Tällaisen toiminnan tukemiseksi alajaostot voivat anoa yhdistyksen hallitukselta pieniä avustuksia. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin myönnetään varoja yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa.

ETELÄ-POHJANMAA

Yhteyshenkilö: Risto Jukkola

ETELÄ-SAVO ja KAAKKOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Merituuli Lasonpalo

KANTA-HÄME

Yhteyshenkilö: Henna Helminen

KESKI-SUOMI

Yhteyshenkilö: Jaakko Tergujeff

PIRKANMAA

Yhteyshenkilö: Miia Lepola

POHJOIS-KARJALA

Yhteyshenkilö: Niina Karttunen

POHJOIS-POHJANMAA

Yhteyshenkilöt: Maria Hiltunen ja Katri Juntunen

POHJOIS-SAVO

Yhteyshenkilö: Nina Sjöstedt

POHJOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Anna-Maria Alaluusua

PÄIJÄT-HÄME

Yhteyshenkilö: 

SATAKUNTA

Yhteyshenkilö: Kirsi Einola-Paavilainen

UUSIMAA

Yhteyshenkilöt: Anni Laine ja Milla Tommila

VARSINAIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Kaisu Heino

OPISKELIJAT

Yhteyshenkilö: Jaakko Tergujeff