loader

Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta
    
Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää koulutusta
 • Jakaa tietoa
 • Antaa musiikkiterapiaa koskevia lausuntoja ja tekee ehdotuksia
 • Tukee alueellista toimintaa paikallisten alajaostojen muodossa
 • Toimii yhteistyössä muiden terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusorganisaatioiden kanssa
 • Pitää yhteyttä kansainvälisiin musiikkiterapiajärjestöihin
 • Toimittaa musiikkiterapiaan liittyviä julkaisuja.


Suomen musiikkiterapiayhdistys on maailman musiikkiterapian keskusjärjestön (World Federation of Music Therapy, WFMT) ja eurooppalaisen musiikkiterapian keskusjärjestön (European Music Therapy Conferedation, EMTC) jäsen

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka kokoonpanon vuonna 2022 löydät edellisestä linkistä.

Jäsenyysmuodot

 • Ammattilaisjäsen
 • Opiskelijajäsen
 • Kannatusjäsen
 • Eläkeläisjäsen
 • Yhteisöjäsen

* Jäsenhakemuskaavake     * Ammattilaisjäsenen jäsenmaksun alennushakemus

Huom! Jäsenhakemuskaavakkeen tekstistä poiketen kaavake tulisi toimittaa osoitteella talous(a)musiikkiterapia.fi

 

SMTY:n ammattilaisjäsen

Yhdistyksen ammattilaisjäsenenä voi olla musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.
Ammattilaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. -Ammattilaisjäsenen jäsenmaksu on v. 2022 180 €.

Ammattilaisjäsen voi anoa alennusta jäsenmaksusta tilapäisen maksukyvyn alenemisen (esimerkiksi äitiysloman, varusmiespalveluksen tai maisteriopintojen) perusteella. Ammattilaisjäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdesssa erässä eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ammatillisiin asioihin liittyvät sähköpostitiedotteet kuuluvat vain ammattilaisjäsenetuihin!)
 • yhdistyksen www-sivut
 • ammattilaisjäsenten oma sähköpostilista
 • mahdollisuus internetlinkkiin omalle kotisivulle

Ammatilliset palvelut

 • musiikkiterapiapalveluiden keskitetty markkinointi ja tiedottaminen
 • yhteydenpito musiikkiterapia-alan yhteistyötahoihin koti- ja ulkomailla
 • ammatillinen edunvalvonta
 • alajaostotoiminta (ammatillinen alajaosto, alueelliset alajaostot, erityisalojen alajaostot)
 • mahdollisuus lakimiespalveluihin ammatillisissa asioissa
 • työttömyyskassaneuvonta
 • palvelujen alueelliseen saatavuuteen liittyvä konsultointi
 • yrittäjyysneuvonta
 • ammattieettinen neuvonta

SMTY:n opiskelijajäsen

Yhdistyksen opiskelijajäsenyys edellyttää musiikkiterapian ammatillisen koulutuksen käynnissä olevia opintoja. Musiikkiterapian perusopinnot (esim. avoimen yliopiston kautta) eivät oikeuta opiskelijajäsenyyteen.
Opiskelijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on v. 2022 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (opiskelijahintaan)

Julkaisupalvelut

 • yhdistyksen muut julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut
 • opiskelijajäsenten oma sähköpostilista
 • opiskelijajäsenten omat suojatut sivut, jotka sisältävät mm. opiskelijoiden tietopankin ja keskustelupalstan

Opiskelijapalvelut

 • opiskelijoiden alajaosto
 • opiskelijoiden yhdyshenkilö

SMTY:n kannatusjäsen

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on v. 2022 65 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (10 % alennuksella)
 • yhdistyksen julkaisut (10 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ei ammatillisiin asioihin liittyvät)
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n eläkeläisjäsen

Edellytyksenä aikaisempi ammattilaisjäsenyys (JAM) tai ammattikillan jäsenyys. Eläkeläistodistus tulee esittää pyydettäessä. Eläkeläisjäsenmaksu on v. 2022 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n yhteisöjäsen

Yhdistyksen yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu v. 2022 on 205 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
 • mahdollisuus yhteistyöhön koulutuksiin liittyvissä asioissa

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (10% alennuksella)
 • mahdollisuus yhteistyöhön julkaisuihin liittyvissä asioissa

Tiedotuspalvelut

  • jäsentiedote
  • tiedotteet sähköpostitse
  • ilmoitukset SMTY julkaisuissa alennettuun hintaan
  • yhdistyksen www-sivut
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedottamiseen liittyvissä asioissa