loader

Tälle sivulle kerätään kirjallisuutta musiikkiterapia-arvioinnista sekä musiikkiterapiassa käytettäviä arviointimenetelmiä-ja käytänteitä.

SMTY:n Arvioinnin kehittämistyöryhmä päivittää sivua. Sivusto ei ole vielä valmis. Ehdotuksia sivustolle voi lähettää os. arviointi(NOSPAM)musiikkiterapia.net

ARVIOINTIMENETELMIÄ:

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa hyödynnettäviä arviointimenetelmiä löytyy www.toimia.fi  – sivustolta.

Vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa terapian tavoitteiden laatimiseen ja arvioimisen apuna käytetään tavoitelomaketta esim. GAS (Goal Attainment Scaling)

MUSIIKKITERAPIA-ARVIOINTIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA JA ARTIKKELEITAMUSIIKKITERAPIA-ARVIOINTIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA JA ARTIKKELEITA

SDQ:sta (Strengths and Difficulties Questionnair) lyhyt info