loader

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSIIKIN, TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOKSELLA TEHTY MUSIIKKITERAPIATUTKIMUS

Campbell, Elsa A. 2019, Jyväskylän yliopisto

Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model

Linkki väitökseen

Brabant, Olivier 2018, Jyväskylän yliopisto

Hengitysharjoituksella lisätehoa musiikkiterapiaan - Using altered states of consciousness in improvisational music therapy: The potential of resonance frequency breathing

Linkki väitökseen

Niemelä, Merja 2016, Jyväskylän yliopisto

"Lauletaan vaan yhdessä, pojat!" : musiikki ja identiteetti sotiemme veteraanien ryhmämusiikkiterapiassa

Linkki väitökseen

Hakomäki, Hanna 2013, Jyväskylän yliopisto

Storycomposing as a path to a child's inner world : a collaborative music therapy experiment with a child co-researcher

Linkki väitökseen 

Forsblom, Anita 2012, Jyväskylän yliopisto

Experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilitation

Linkki väitökseen

Punkanen, Marko 2011, Jyväskylän yliopisto

Improvisational music therapy and perception of emotions in music by people with depression

Linkki väitökseen

Alanne, Sami, 2010, Sibelius-Akatemia

Music psychotherapy with refugee survivors of torture : interpretations of three clinical case studies

Linkki väitökseen 

Saukko, Päivi 2008, Jyväskylän yliopisto

Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa

Linkki väitökseen 

Ala-Ruona, Esa 2007, Jyväskylän yliopisto

Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa: strategioita, menetelmiä ja apukeinoja

Linkki väitökseen 

Syvänen, Kari 2007, Jyväskylän yliopisto

Vastatunteiden dynamiikka musiikkiterapiassa

Linkki väitökseen

Hairo-Lax, Ulla, 2005, Sibelius-Akatemia

Musiikkiterapiaprosessin merkittävät tekijät ja merkittävät hetket päihteettömän elämäntavan tukijoina

Linkki väitökseen

Kontu, Elina, 2004, Helsingin yliopisto

Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde - tapaustutkimuksia

Linkki väitökseen

Ahonen, Heidi 1998, Joensuun yliopisto

"Musiikillinen dialogi" ja muita musiikkiterapeuttien työskentelytapoja ja lasten musiikkiterapian muotoja.

Linkki väitökseen

Erkkilä, Jaakko, 1997, Jyväskylän yliopisto

Musiikin merkitystasot musiikkiterapian ja kliinisen käytännön näkökulmista.

Lehtonen, Kimmo, 1986, Turun yliopisto

Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä: Psykoanalyyttinen tutkimus musiikkiterapian kasvatuksellisista mahdollisuuksista.