loader

Kirsi Einola-Paavilainen
Musiikkiterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
puh: 040-9528060
e-mail: kirsi.einola(NO SPAM)musiikkiterapeutti.fi
Kotisivu: www.musiikkiterapeutti.fi
Työskentelyalue: Pääasiassa Etelä-Pirkanmaa, myös Pirkanmaa ja Kanta-Häme.
Erityisosaamisena nuorisopsykiatriset asiakkaat. Musiikkiterapiapalveluita laaja-alaisesti eri asiakasryhmille, kuten psyykkisesti, neurologisesti, fyysisesti, somaattisesti tai kehityksellisesti oireileville lapsille, nuorille ja aikuisille.
Sopimus KELAn kanssa musiikkiterapiana toteutetun kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana 16-25 -vuotiaille asiakkaille, sis. yksilö- ja ryhmäterapia sekä vanhemmuuden ohjauskäynnit.

Eeva Helemaa-Ryymin

Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
puh: 044-5412742
e-mail: eeva.helemaa-ryymin(NO SPAM)phnet.fi
Kotisivut: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti
Työskentelyalue: Lahden seutu, toimitila Lahden keskustassa
Kohderyhmät: Erityisesti lapset ja nuoret (neurologiset ja psyykkiset häiriöt), kehitysvammaiset. Käytössä fysioakustinen tuoli.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, musiikin erityisopetus yksilö- ja ryhmämuotoisesti, musiikinopetus, musiikkileikkiryhmät.

 

Sari Hilpinen
Musiikkiterapeutti FM, sosionomi
T:mi MUSANTÉ
puh: 040-7325525
e-mail: sari.hilpinen(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti

Työskentelyalue: Oma toimitila Lahden keskustassa.
Kohderyhmä: Työskentelen erityisesti lasten ja varhaisnuorten musiikkiterapeuttina. Usein asiakkaillani on perussairauksia tai kehityksellisiä viiveitä tai jokin kehitysvamma, joka vaikeuttaa lapsen ja perheen elämää perusarjessa. Työskentelen lasten kanssa, joilla on vuorovaikutus- tai puheenkehitysvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea erilaisissa tunne-elämän asioissa.
Sopimus Kelan palveluntuottajana vuodesta 2004 alkaen. Kelan auditoima palveluntuottaja 2011.
Pro gradu tutkielma, 2015: "Musiikkiterapeutti yksityisenä yrittäjänä ja Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana" 

 
Anne Takamäki
Musiikkiterapeutti, fil. yo., musiikkipedagogi (AMK), VIBRAC-hoitaja
Avainmusiikki Tmi
Puh. 040-683 7777
E-mail: info(NO SPAM)avainmusiikki.fi
Osoite: Palokunnankatu 15 E, 13100 Hämeenlinna
Työskentelyalue: Pääasiassa Kanta-Häme, myös Etelä-Pirkanmaa. Esteetön toimitila Hämeenlinnan keskustassa, myös koti-, koulu- ja laitoskäynnit. Ryhmäterapia Hämeenlinnassa ja Forssassa.
Kohderyhmät: Psyykkisesti, neurologisesti, fyysisesti tai sosiaalisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset. 
Palvelut: Musiikkiterapia yksilöille ja ryhmille, sopimukset KELAn palveluntuottajana: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus yksilö- ja ryhmäterapiana (lapset, nuoret ja aikuiset) sekä musiikkiterapia kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille nuorille. Vibroakustinen patja ja tyyny käytössä. Myös koulutuspalvelut, toiminut useamman vuoden sosiaali- ja terveysalan ammatillisena musiikinopettajana.
Music therapy and other services also in English.

 

Kirsi Tuomi

FM Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja (STOry)

puh: 040-5443784

e-mail: luovat.tuulet(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.luovattuulet.fi

Työskentelyalue: Hämeenlinna, Palvelukeskus Luovat Tuulet, os. Aulangontie 3A, 13210 Hämeenlinna

Asiakasryhmä: lapset, nuoret ja perheet

Työskentelyn painopiste: lastensuojeluasiakkaat (sijais- ja adoptiolapset), kiintymyssuhdehäiriöt, perheiden kanssa työskentely, vuorovaikutukseen liittyvät pulmat

Palvelut: yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiat (musiikkipsykoterapia, theraplay ja DDP), työnohjaus, konsultointi, koulutus