loader

Kirsi Einola
Musiikkiterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
puh: 040-9528060
e-mail: kirsi.einola(NO SPAM)musiikkiterapeutti.fi
Kotisivu: www.musiikkiterapeutti.fi
Työskentelyalue: Pääasiassa Etelä-Pirkanmaa, myös Pirkanmaa ja Kanta-Häme.
Erityisosaamisena nuorisopsykiatriset asiakkaat. Musiikkiterapiapalveluita laaja-alaisesti eri asiakasryhmille, kuten psyykkisesti, neurologisesti, fyysisesti, somaattisesti tai kehityksellisesti oireileville lapsille, nuorille ja aikuisille.
Sopimus KELAn kanssa musiikkiterapiana toteutetun kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana 16-25 -vuotiaille asiakkaille, sis. yksilö- ja ryhmäterapia sekä vanhemmuuden ohjauskäynnit.

Eeva Helemaa-Ryymin

Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
puh: 044-5412742
e-mail: eeva.helemaa-ryymin(NO SPAM)phnet.fi
Kotisivut: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti
Työskentelyalue: Lahden seutu, toimitila Lahden keskustassa
Kohderyhmät: Erityisesti lapset ja nuoret (neurologiset ja psyykkiset häiriöt), kehitysvammaiset. Käytössä Fysioakustinen-tuoli.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, musiikin erityisopetus yksilö- ja ryhmämuotoisesti, musiikinopetus, musiikkileikkiryhmät.

 

Sari Hilpinen
Musiikkiterapeutti FM, sosionomi
T:mi MUSANTÉ
puh: 040-7325525
e-mail: sari.hilpinen(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi
Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti

Työskentelyalue: Oma toimitila Lahden keskustassa.
Kohderyhmä: Työskentelen erityisesti lasten ja varhaisnuorten musiikkiterapeuttina. Usein asiakkaillani on perussairauksia tai kehityksellisiä viiveitä tai jokin kehitysvamma, joka vaikeuttaa lapsen ja perheen elämää perusarjessa. Työskentelen lasten kanssa, joilla on vuorovaikutus- tai puheenkehitysvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea erilaisissa tunne-elämän asioissa.
Sopimus Kelan palveluntuottajana vuodesta 2004 alkaen. Kelan auditoima palveluntuottaja 2011.
Pro gradu tutkielma, 2015: "Musiikkiterapeutti yksityisenä yrittäjänä ja Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana" 

 
Anne Takamäki
Musiikkiterapeutti (laaja-alainen), fil. yo., musiikkipedagogi (AMK), VIBRAC-hoitaja
Avainmusiikki Tmi
Puh. 040-683 7777
E-mail: info(NO SPAM)avainmusiikki.fi
Osoite: Kiistalantie 17 T 1, 13200 Hämeenlinna
Työskentelyalue: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Jyväskylän seutu. Toimitila Hämeenlinnassa, myös koti-, koulu- ja laitoskäynnit.
Kohderyhmät: Psyykkisesti, neurologisesti, fyysisesti tai sosiaalisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä eri-ikäiset kehitysvammaiset. Käytössä vibroakustinen patja. 
Palvelut: Musiikkiterapia yksilöille ja ryhmille, vibroakustinen hoito myös erillisenä palveluna (mm. unihäiriöiden, stressiperäisten oireiden tai kipuoireilun hoitoon), musiikin erityisopetus, musiikkiryhmät eri ikäisille ja eri diagnostisille kohderyhmille (vaikeasti vammaiset, muistihäiriöiset ym.) sekä koulutuspalvelut. Toiminut useamman vuoden sosiaali- ja terveysalan ammatillisena musiikinopettajana.
Music therapy and other services also in English.

 

Kirsi Tuomi

FM Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja (STOry)

puh: 040-5443784

e-mail: luovat.tuulet(NO SPAM)gmail.com

Kotisivu: www.luovattuulet.fi

Työskentelyalue: Hämeenlinna, Palvelukeskus Luovat Tuulet, os. Aulangontie 3A, 13210 Hämeenlinna

Asiaksryhmä: lapset, nuoret ja perheet

Työskentelyn painopiste: lastensuojeluasiakkaat (sijais- ja adoptiolapset), kiintymyssuhdehäiriöt, perheiden kanssa työskentely, vuorovaikutukseen liittyvät pulmat

Palvelu: yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiat (musiikkipsykoterapia, theraplay ja DDP), työnohjaus, konsultointi, koulutus